MENÚ PER EMPORTAR

  • Aquest curs, d’acord amb les indicacions del Consorci d’Educació de Barcelona, s’oferirà un servei de menú per emportar als infants usuaris del servei de menjador escolar en modalitat fixa que no puguin utilitzar temporalment el servei, amb motiu de les mesures preventives que es prenguin per la COVID-19 (quarantena, aïllament o confinament del centre). Concretament, s’oferirà el servei d’acord amb les circumstàncies i procediment següent:
 

QUI POT UTILITZAR EL SERVEI?

Els infants ja inscrits al servei de menjador en modalitat fixa (3, 4 o 5 dies a la setmana). El servei de menú per emportar no està disponible en modalitat esporàdica.

 

S’ofereix el servei de menú per emportar
- Infants que es trobin en situació d'aïllament per haver donat positius a la PCR.
- Infants que hagin d'estar en quarantena per ser contactes directes d'un cas positiu.
- En cas de confinament d'un grup o del centre.
No s’ofereix el servei de menú per emportar
Els dies que un infant estigui malalt per altres motius diferents a la COVID-19.
En aquests casos, es comptabilitzarà el dia com absent i a finals de trimestre es retornarà l’import corresponent del servei de menjador, tal com s’explica aquí.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

  • El preu del servei és el mateix que el del servei habitual de menjador.
  • Consta de 1r plat, 2n plat i postres.
  • En la mesura del possible, es mantindrà el mateix menú del servei de menjador, tot i que pot tenir variacions. 
  • Es serviran els menús específics per al·lèrgies en els casos corresponents. 
  • Es lliurarà en envasos d’un sol ús facilitats pel servei de menjador, d’acord amb les indicacions del Consorci d’Educació de Barcelona.
DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI
HORA DE RECOLLIDA: 12:30 – 12:45.
o Es prega màxima puntualitat.
o No es garanteix el lliurament del menú en cas d’arribar més tard de les 12:45.
o En cas d’haver-hi molts infants amb menú per emportar, s’establiran torns de lliurament. S’informarà prèviament a les famílies.
En cas d’estar inscrit/a al servei i no passar a recollir el menú a l’hora indicada, no es farà cap devolució.
LLOC DE RECOLLIDA: porta de l’escola
o Es prega que es formi una cua des de la porta i cap a dalt del carrer Telègraf, mantenint les distàncies i deixant espai a les porteries dels veïns i veïnes per tal que puguin sortir/entrar.
o En el cas que el pare/mare/tutor/a de l’infant no pugui desplaçar-se a buscar els menús, pot autoritzar altres persones per recollir-lo en nom seu, mitjançant el document d’autorització corresponent, degudament signat (Annex 2).
ACTIVACIÓ DEL SERVEI
  • Per activar el servei, quan un infant es troba en situació d’aïllament/quarantena/confinament, cal omplir el FORMULARI D’ACTIVACIÓ. En cas de no poder accedir al formulari, cal escriure o trucar a la Secretaria de l’AFA (secretaria@afaestelguinardo.org / 934 504 994) indicant el nom i curs de l’infant, així com els dies que està prevista la quarantena. En cas que  posteriorment s’allargui o es redueixi el període, caldrà informar a Secretaria de l’AFA.
  • Les activacions realitzades més tard de les 10h del matí, no seran efectives fins el següent dia lectiu.
  • Si és la primera vegada que s’utilitza el servei, s’haurà de retornar signat l’Annex 1 el primer dia que es reculli el menú o bé enviar-lo a secretaria@afaestelguinardo.org.
  • El servei s’activa per tot el període de quarantena/confirnament/aïllament. En cas que es volgués donar de baixa el servei durant aquest temps, s’haurà de tornar a enviar l’Annex 1 amb la baixa corresponent.
RECOMANACIONS


-     En cas que l’infant tingui un menú especial (al·lèrgies, intoleràncies) estarà indicat a l’envàs. Preguem reviseu que és correcte en el moment del lliurament.

-      Porteu els aliments a casa al més ràpid possible, abans no passin dues hores.

-      Guardeu-los a la nevera fins al moment de la preparació. Recordeu que són per al seu consum en el dia.

-      Escalfeu-lo bé si s’ha de consumir en calent.

-      Renteu-vos les mans abans de tocar qualsevol aliment.

INFORMACIÓ

Als infants que utilitzen el servei de menjador i que no activin el menú per emportar durant els períodes de confinament se'ls aplicarà el procediment habitual del servei i, a final de trimestre es farà la devolució corresponent als dies que no hagi vingut.

Podeu consultar el document de FAQ o contactactar amb la Secretaria de l’AFA per resoldre dubtes del servei.