Activitats extraescolars

Activitats extraescolars, que poden variar cada any i obertes també a altres escoles del districte

Servei de Migdia

Temps de migdia, entès com un temps d'educació a l'hora de dinar i educació en el lleure

Piscina

Piscina, com exemple d'activitats físico-esportiva bàsica pels seus elements saludables i formatius

Acollida de Matins i tardes

Servei d'acollida de matí i de tarda durant tot el curs i allargament de tarda de les jornades amb horari escolar intensiu

Menú per emportar

Durant el curs 2020-2021 s'oferteix el servei de menú per emportar a infants que es trobin en situació de confinament.

Casal d'estiu

Casal diari des de la finalització del curs i mes de juliol amb el suport d'una entitat especialitzada en el lleure.