ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

PRESENTACIÓ

Encetem un nou curs amb més experiència i menys pors. Degut a les restriccions a causa del Covid, l´any anterior no vàrem poder oferir activitats extraescolars per als nostres infants però aquestes es reprenen, amb la col·laboració de Gestió Club Martinenc i el Club d’Escacs Peona i Peó. Així doncs, us proposem un projecte continuista però amb sang renovada, oferint les activitats habitualment més demandades.

Com sabeu, la voluntat de l´AFA sempre ha estat la de facilitar activitats  extraescolars des d’una vessant lúdica, de socialització no competitiva i amb la finalitat de permetre als infants explorar els seus interessos personals.

Segons les indicacions del PROCICAT, les activitats extraescolars s’ofereixen en format de grups constants (no corresponen als grups estables de convivència de l’horari lectiu) i durant la seva execució es garantirà l’aplicació de les mesures higièniques recomanades.

Es prioritzarà l’ús d´espais exteriors per a les activitats esportives amb l’objectiu de poder prescindir de l’ús de mascaretes. En relació a les activitats que es duguin a terme en espais interiors i durant els desplaçaments pel centre escolar, serà obligatori l’ús de la mascareta.

Es proporcionarà gel desinfectant quan sigui necessari i es vetllarà perquè els nens i nenes es rentin les mans en entrar i sortir de l’espai.

La necessitat d’ús de mascareta pels infants l’establirà l’escola en cada moment tenint en compte les mesures oportunes.

DATES I HORARIS

El servei d’extraescolars s’iniciarà el 27 de setembre i finalitzarà el 6 de juny, coincidint amb l’inici de la jornada intensiva escolar. 

Els nens i nenes poden berenar durant l’estona d’extraescolars acompanyats pels monitors; un cop hagin acabat de berenar s’iniciaran les activitats a les 17h que finalitzaran a les 18h.

ACTIVITATS

La viabilitat i el preu de les activitats dependrà de la demanda (mínim d’inscripció). Igual que hem fet altres anys, la contractació de varies activitats comportà una reducció de l’import.

En cas que la inscripció ho permeti, els infants duran a terme les activitats per grups d’edat; en cas contrari, l’equip de monitors adaptarà les activitats a les edats dels participants.

Per les activitats de Futbol, el Bàsquet i el Patinatge, els organitzadors suggereixen 2 dies d’activitat per setmana tot i que no és obligatori.

L’activitat d’Escacs podria dur-se a terme al local de Peona i Peó (al Mas Guinardó) en el cas de que la inscripció no arribés al mínim requerit. En aquest cas, l’ instructor recolliria els infants a l’escola i els acompanyaria en el trasllat.

L’activitat d’Anglès s’ofereix des d’una vessant lúdica, no es tracta d’ una activitat acadèmica i, per tant, no requereix material.

Les activitats definitives realitzades el curs 2021-2022 és la següent: NOU

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous
16.30 a 18h FUTBOL SALA
P4 a 1r / 2n a 6è
PATINATGE
P4 a 1r / 2n a 6è
FUTBOL SALA
P4 a 1r / 2n a 6è
PATINATGE
P4 a 1r / 2n a 6è
16.30 a 18h HIP HOP
P4 a 6è
DIBUIX - MANUALITATS
1r a 6è
ANGLÈS
P4 a 6è
BÀSQUET
2n a 6è
16.30 a 18h IOGA
P4 a 6è
-
-
-

INSCRIPCIONS

Per inscriure’s cal entregar tota la documentació a la secretaria de l’AFA entre el 17 i el 22 de setembre. Es pot enviar un mail a secretaria@afaestelguinardo.org o es pot entregar presencialment a la secretaria de l’AFA de dilluns a dijous de 9.30 a 12h i de 16.30 a 19h.

– Fitxa d’inscripció, Fitxa sanitària i Declaració Responsable degudament complimentades (descarregar documents)

– Fotografia de l’infant

– Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS)

– Fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat

– Fotocòpia del DNI de la persona que autoritza la inscripció

PAGAMENT I ANUL·LACIONS

La contractació de les activitats extraescolars és per a tot el trimestre. Es permetrà el canvi d´activitats trimestral però cal tenir compte que aquest fet pot comprometre la viabilitat de les del següent trimestre.

El pagament de les activitats extraescolars serà trimestral, a través de rebut domiciliat i s’abonarà els mesos d’octubre, gener i abril.

Política de cancel·lació

La contractació de l’activitat extraescolar és per a tot el trimestre, per tant en cas de baixa no es retornaran els diners, exceptuant raons de força major.

En cas de malaltia, degudament justificada amb certificat mèdic, es retornarà el 100% de la part de les activitats que faltava per gaudir o es podrà quedar com a pagament del següent trimestre.

Finalment, si fos el Departament de Salut o qualsevol autoritat competent qui decretés la suspensió de les activitats per criteris de salut pública, les entitats prestadores del servei es comprometen a retornar el 70% de la part no gaudida de la quota de l’activitat, reservant el 30% per cobrir les despeses de monitoratge que ocasionaria aquesta  situació sobrevinguda.

TARIFES DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS Preu per Trimestre
1 activitat 82,50€
2 activitats o 2 dies d'activitat 132,00€
3 activitats o 3 dies d'activitat 180,75€
4 activitats o 4 dies d'activitat 238,00€
5 activitats 290,00€
6 activitats  348,00€

El primer trimestre que es matriculi l’infant, l’AFA contractarà una assegurança mèdica nominal que tindrà una vigència anual i que tindrà un cost de 4€.

Important

Per família es pagarà la suma de les activitats que fan els germans.
Els dos dies de bàsquet, futbol o patinatge es consideren dues activitats diferents.

BEQUES ESPORTIVES

Es poden sol·licitar Beques Activitats Esportives fora del horari lectiu a l´Ajuntament de BCN a traves del següent enllaç https://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/subvencions-efhe_30206 (pag. habilitada entre el 15/09/21 i el 05/10/21). Prèviament, cal donar d’alta una identificació digital a través del sistema Idcat mòbil https://idcatmobil.seu.cat, ja que la tramitació es online. 

Des de la secretaria de l’AFA us proporcionaran els Codis de les Activitats Becades. 

En cas de necessitar-ho, des de secretaria de l’AFA us poden fer suport en el tràmit o adreçar-vos a un servei extern, amb cita prèvia.

Per descarregar el document informatiu sobre la tramitació de beques esportives, cliqueu aquí

L´abonament del primer trimestre és obligatori, fins i tot en el cas de que es sol·licitin beques esportives (l´import es regularitzarà un cop aquesta hagi estat concedida per l’Ajuntament de BCN).

Entre tot@s aconseguirem recuperar la normalitat perduda !

Per raons organitzatives, enguany no podem oferir el TASTET D´ACTIVITATS.

Per fer un cop d’ull al Projecte d´Extraescolars de Gestió Club Martinenc, cliqueu aquí (ATENCIÓ, la graella d’horaris que apareix al document no és la definitiva)

Per accedir al Protocol Prevenció COVID19 del curs 2021-2022 cliqueu aquí