Servei de migdia

 • El servei de migdia s’iniciarà el primer dia de curs (6 de setembre). Els infants de P3 podran utilitzar el servei a partir del dimarts 12 de setembre.

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5)

 • Els infants dinaran a la seva aula amb el seu grup (blava, taronja, verda i groga) de 12:30 a 14h.
 • De 14h a 15:20:
  • P4 i P5 van al pati. En cas de pluja, els infants es quedaran a la seva aula durant l’estona de descans. 
  • P3 fan migdiada.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r a 6è)

 • Els infants dinaran a la sala de menjador.
 • Dinaran en dos torns: de 13h a 14 i de 14h a 15h. Els infants de Cicle Inicial sempre dinaran al primer torn, mentre que Cicle Mitjà i Superior podrà ser rotatiu en funció de les activitats de la tarda (el grup que tingui educació física a la tarda sempre dinarà a 1r torn).
 • Durant el torn que no dinen, estaran al pati.

QUOTES de SERVEI

 • D’acord amb el que estableix el Departament d’Educació pel curs 2023-2024, la tarifa diària del servei de menjador serà de 6,91€ pels infants que utilitzen el servei fix (3, 4 o 5 dies fixos setmanals) i de 7,60€ pels serveis esporàdics.
 • La quota del servei fix de menjador (de dilluns a divendres) varia depenent dels dies lectius del mes corresponent:
1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre
Setembre 2023:      110,56€ Gener 2024:      124,38€ Abril 2024:      145,11€
Octubre 2032:       138,20€ Febrer 2024:      138,20€ Maig 2024:      138,20€
Novembre 2023:      145,11€ Març 2024:      110,56€ Juny 2024:      103,65€
Desembre 2023:      76,01€

Als infants que tenen servei fix 3 o 4 dies/setmana se’ls aplicarà la quota proporcional.

 • A final de cada trimestre es farà la regularització corresponent, restant 6,86€ per cada dia que l’infant no hagi utilitzat el servei per qualsevol motiu (motius sanitaris, sortida, etc.).
 • Els serveis esporàdics (7,60€/dia) es facturaran a final de cada mes. Es pot sol·licitar fins a les 10:30 del mateix dia del servei a secretaria de l’AFA (presencial o secretaria@afaestelguinardo.org