Servei de migdia

 • El servei de migdia s’iniciarà el primer dia de curs (14 de setembre). Els infants de P3 podran utilitzar el servei a partir del divendres 18 de setembre.

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5)
 • Els infants dinaran a la seva aula amb el seu grup estable (blava, taronja, verda i groga) de 13h a 14h.
 • De 14h a 15:20:
  • P4 i P5 aniran al pati separats en 4 espais per grups estables.
  • P3 faran migdiada repartits en dues aules mantenint la corresponent distància entre infants dels diferents grups estables.
En cas de pluja, els infants es quedaran a la seva aula durant l’estona de descans. En aquest cas, els infants de P3 no podran fer la migdiada a un espai específic, però en la mesura del possible s’habilitaran llitets a les 4 aules pels que necessitin estirar-se a descansar.


EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r a 6è)
 • Els infants dinaran a la sala de menjador i de psicomotricitat (sala de miralls) separats per grups estables.
 • Dinaran en dos torns: de 13h a 13:45 i de 14h a 14:45, per garantir la neteja i ventilació d’espais entre torns. Els infants de Cicle Inicial sempre dinaran al primer torn, mentre que Cicle Mitjà i Superior podrà ser rotatiu en funció de les activitats de la tarda (el grup que tingui educació física a la tarda sempre dinarà a 1r torn).
 • Durant el torn que no dinen, estaran al pati a un espai exclusiu pel seu grup estable. En cas de pluja, els infants es quedaran a la seva aula durant l’estona de descans.
La necessitat d’ús de mascareta pels infants (passadissos i pati) l’establirà l’escola en cada moment tenint en compte les mesures oportunes.


QUOTES de SERVEI
 • El sistema de quotes de migdia d’aquest curs s’ha modificat: enlloc de pagar la mateixa quota fixa mensual, les quotes variaran en funció del dies lectius d’aquell mes.
 • Les quotes del servei fix de menjador seran:
1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre
Setembre 2021:      82,29€ Gener 2022:      101,28€ Abril 2022:      94,25€
Octubre 2021:       126,60€ Febrer 2022:      120,27€ Maig 2022:      139,26€
Novembre 2021:      132,93€ Març 2022:      145,59€ Juny 2022:      88,62€
Desembre 2021:      82,29€

Als infants que tenen servei fix 3 o 4 dies/setmana se’ls aplicarà la quota proporcional.

 • A final de cada trimestre es farà la regularització corresponent, restant 6,17€ per cada dia que l’infant no hagi utilitzat el servei per qualsevol motiu (motius sanitaris, confinament sortida, etc.).

 

 • El servei esporàdic té un preu de 6,96€/dia, que es facturaran a final de cada mes. Aquest curs, per apuntar-se al servei cal enviar un EMAIL a secretaria@afaestelguinardo.org indicant:
  • Nom i cognoms infant/s
  • Grup estable i curs
  • Dia/es que utilitzarà el servei esporàdic

El servei esporàdic es pot sol·licitar fins a les 10:30 del mateix dia del servei. Des de l’AFA es confirmarà recepció de l’email. No es garanteix que es pugui oferir el servei si es sol·licita més tard de les 10:30.

Inscripcions al servei mensual:

Durant el mes de juny les famílies vam omplir un formulari de preinscripció de serveis d’AFA on s’indicava si s’utilitzaria el servei migdia. Si voleu modificar la vostra resposta (altes o baixes), envieu un email a ampaestelguinardo@gmail.com.

Important

Per tal de gestionar el servei de migdia, aquest curs s’han hagut de realitzar canvis organitzatius i es necessiten dues monitores més que s’han sol·licitat al Departament d’Educació. Provisionalment, per garantir el servei es cobrirà el sobrecost amb recursos propis de l'AFA. En cas que no ens dotin d’aquest monitoratge extra, s’informaria a les famílies per tal de prendre les mesures corresponents a nivell d’AFA. En cap cas implicarà un augment de la quota de migdia indicada.