Servei de migdia

 • El servei de migdia s’iniciarà el primer dia de curs (14 de setembre). Els infants de P3 podran utilitzar el servei a partir del divendres 18 de setembre.

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5)
 • Els infants dinaran a la seva aula amb el seu grup estable (blava, taronja, verda i groga) de 13h a 14h.
 • De 14h a 15:20:
  • P4 i P5 aniran al pati separats en 4 espais per grups estables.
  • P3 faran migdiada repartits en dues aules mantenint la corresponent distància entre infants dels diferents grups estables.
En cas de pluja, els infants es quedaran a la seva aula durant l’estona de descans. En aquest cas, els infants de P3 no podran fer la migdiada a un espai específic, però en la mesura del possible s’habilitaran llitets a les 4 aules pels que necessitin estirar-se a descansar.


EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r a 6è)
 • Els infants dinaran a la sala de menjador i de psicomotricitat (sala de miralls) separats per grups estables.
 • Dinaran en dos torns: de 13h a 13:45 i de 14h a 14:45, per garantir la neteja i ventilació d’espais entre torns. Els infants de Cicle Inicial sempre dinaran al primer torn, mentre que Cicle Mitjà i Superior podrà ser rotatiu en funció de les activitats de la tarda (el grup que tingui educació física a la tarda sempre dinarà a 1r torn).
 • Durant el torn que no dinen, estaran al pati a un espai exclusiu pel seu grup estable. En cas de pluja, els infants es quedaran a la seva aula durant l’estona de descans.
La necessitat d’ús de mascareta pels infants (passadissos i pati) l’establirà l’escola en cada moment tenint en compte les mesures oportunes.


QUOTES de SERVEI
 • El sistema de quotes de migdia d’aquest curs s’ha modificat: enlloc de pagar la mateixa quota fixa mensual, les quotes variaran en funció del dies lectius d’aquell mes.
 • Les quotes del servei fix de menjador seran:
1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre
Setembre 2022:      124,26€ Gener 2023:      111,18€ Abril 2023:      91,56€
Octubre 2022:       124,26€ Febrer 2023:      124,26€ Maig 2023:      143,88€
Novembre 2022:      137,34€ Març 2023:      143,88€ Juny 2023:      91,56€
Desembre 2022:      78,48€

Als infants que tenen servei fix 3 o 4 dies/setmana se’ls aplicarà la quota proporcional.

 • A final de cada trimestre es farà la regularització corresponent, restant 6,17€ per cada dia que l’infant no hagi utilitzat el servei per qualsevol motiu (motius sanitaris, confinament sortida, etc.).

 

 • El servei esporàdic té un preu de 6,54€/dia, que es facturaran a final de cada mes. Aquest curs, per apuntar-se al servei cal enviar un EMAIL a secretaria@afaestelguinardo.org indicant:
  • Nom i cognoms infant/s
  • Grup estable i curs
  • Dia/es que utilitzarà el servei esporàdic

El servei esporàdic es pot sol·licitar fins a les 10:30 del mateix dia del servei. Des de l’AFA es confirmarà recepció de l’email. No es garanteix que es pugui oferir el servei si es sol·licita més tard de les 10:30.

Inscripcions al servei mensual:

Durant el mes de juny les famílies vam omplir un formulari de preinscripció de serveis d’AFA on s’indicava si s’utilitzaria el servei migdia. Si voleu modificar la vostra resposta (altes o baixes), envieu un email a ampaestelguinardo@gmail.com