acollida de matí

A partir del dimecres 6 de setembre s’ofereix servei d’acollida de matí de 8h fins l’inici de les classes a les 9h.

Per infants de P3 el servei estarà disponible a partir del 12 de setembre, un cop finalitzat el període d’adaptació

Horari

L’acollida comença a les 8.00h, i es pot portar a l’infant/s quant es vulgui, essent l’hora límit d’entrada les 8.45h.

Les famílies han de portar a l’infant/s fins la porta del menjador, on els esperaran les monitores.

Important

No es podrà entrar després de les 8.45h

El preu del servei per aquest curs serà el següent:

    • Servei fix = 30€/mes
    • Servei puntual = 5€/dia. A partir de 6 serveis puntuals un mateix mes, es cobrarà el servei fix mensual (30€).

Inscripcions al servei fix mensual:

– Us podeu inscriure per 2, 3, 4 o 5 dies fixos mensuals

– Podeu canviar de dies en tot moment, la inscripció es fa amb efectes de previsió i organització

Servei puntual: No cal apuntar-se ni avisar prèviament

acollida de Tarda

L’acollida o permanència de tardes és realitzarà al menjador escolar, de la mateixa manera que es fa a durant l’acollida dels matins.

S’iniciarà el 6 de setembre i finalitzarà el 4 de juny, coincidint amb l’inici de la jornada intensiva escolar.

Funcionarà de dilluns a divendres en horari de 16:30 a 17.30h, exceptuant els dies festius i de lliure disposició. Els tutors i tutores de cada grup acompanyaran als infants inscrits al servei d’acollida al menjador quan finalitzi la jornada lectiva.

Els nens i nenes poden berenar durant l’estona d’acollida de tarda

ACTIVITATS

S’oferirà als infants diferents tipus d’activitats:

  • Joc o temps lliure
  • Joc simbòlic: els infants podran desenvolupar el joc simbòlic amb diverses joguines.
  • Activitats manuals: els infants podran desenvolupar la seva capacitat creativa i la seva imaginació a través d’activitats manuals que afavoreixin el desenvolupament de la seva psicomotricitat fina i grossa.

TARIFES DE L’ACOLLIDA DE TARDES

Servei fix = 30€/mes

Servei puntual = 5€/dia. A partir de 6 serveis puntuals un mateix mes, es cobrarà el servei fix mensual (30€)

El cost total de l’activitat s’haurà d’abonar mensualment. La contractació de l’ activitat d’acollida a les tardes és per a tot el mes, per tant en cas de baixa no es retornaran els diners, exceptuant raons de força major.

INSCRIPCIONS

Per a inscripcions durant el curs, s’haurà d’enviar un email a secretaria@afaestelguinardo.org, indicant nom i cognoms infant + curs + dia/es de la setmana fixos que s’inscriu.

PAGAMENT I ANUL·LACIONS

El cost total de l’activitat s’haurà d’abonar mensualment a través de la quota de l’AFA.

Anul·lació d’inscripcions

La contractació de l’activitat d’acollida a les tardes és per a tot el mes, per tant en cas de baixa no es retornaran els diners, exceptuant raons de força major.

En cas de malaltia, degudament justificada amb certificat mèdic, es retornarà el 100% de la part de la acollida que faltava per gaudir o es podrà quedar com a pagament del següent mes.

Finalment, si fos el Departament de Salut o qualsevol autoritat competent qui decretés la suspensió de les activitats per criteris de salut pública, o altres raons sobrevingudes, es retornaria el 70% de la part no gaudida de la quota de l’activitat, reservant el 30% per cobrir les despeses de monitoratge que ocasionaria aquesta situació sobrevinguda.

SERVEIS ESPORÀDICS

El servei esporàdic es pot sol·licitar fins les 12h del mateix dia del servei. Cal enviar un EMAIL a secretaria@afaestelguinardo.org indicant: nom i cognoms infant + curs + dia/es de la setmana que sol·licita el servei esporàdic. Des de l’AFA es confirmarà recepció de l’email. No es garanteix que es pugui oferir el servei si es sol·licita més tard de les 12h.

Els dies de juny que hi hagi servei es cobraran com a dies esporàdics.