PISCINA

L’activitat de piscina es fa al Centre Esportiu Municipal del Guinardó (CEM Guinardó). 

PISCINA P4 I P5

HORARI
• Curs de P4 els dilluns de les 16:45 a les 17:30 hores (1 grup de 9 infants)
• Curs de P5 els dilluns de les 17:30 a les 18.15 hores (1 grup de 9 infants)

L’activitat començarà la setmana del 18 de Setembre.

Pel bon funcionament i dinàmica de l’organització dels cursets de piscina que es gestionen des de l’AFA, els nens i nenes que realitzen aquesta activitat, s’hauran d’inscriure sempre al grup del curs que estan fent.

LES PLACES SON LIMITADES. ES PROCEDIRÀ A UN SORTEIG EN EL CAS QUE EL NOMBRE DE SOL.LICITANTS EXCEDEIXI EL NOMBRE DE PLACES.

ES PRIORITZARAN ELS NEN@S DE P4, i els de P5 que no hagin fet mai piscina, per formar els grups.
Tots els infants seran recollits a l´escola per part del monitor@ i els familiars voluntaris i conduïts fins a les instal·lacions dels CEM.

 

PREU

Enguany, el cobrament de l´activitat es farà mitjançant una quota trimestral a través d´un rebut de l’AFA que inclou l´activitat i el monitoratge:
1er trimestre = 72,75€
2on trimestre = 72,75€
3er trimestre = 72,75€
Aquests preus són per a l’any 2023, amb el 21% IVA inclòs. Al gener del 2024 el CEM Guinardó realitzarà la regularització de preus que marqui l’Ajuntament de Barcelona.

 

INSCRIPCIÓ

Si voleu inscriure el vostre infant a piscina cal que confirmeu a la secretaria de l’AFA presencialment o per email a secretaria@afaestelguinardo.org abans del 30 de juny de 2023 indicant:
– NOM del vostre fill/a.
– CURS que realitzarà.
– TELÈFON MÒBIL de contacte per fer grup de whatsApp pel proper curs.

Us adjuntem, també, full de l’AUTORITZACIÓ PER L’ACOMPANYAMENT de monitors/es a fer l’activitat de piscina, que haureu de retornar omplerta i signada a secretaria de l’AFA abans d l’inici de l’activitat (la trobareu al final d’aquest document)
Us adjuntem també, el Protocol de Funcionament de l’Activitat de Piscina de P4 i P5 pel que fa a monitors/es d’acompanyament contractats/des per l’AFA i la col·laboració de familiars voluntaris per acompanyar/ajudar als infants.

PISCINA PRIMÀRIA

HORARI

A principi del curs vinent s’informarà de quin dia ha estat assignat a cada grup classe. L’horari es de 13.15-14.00h, un dia a la setmana. 

L’activitat començarà la setmana del 18 de Setembre.

Curs de 1er: es fa dins l’horari lectiu de l’escola a traves del Programa “JA NEDO” de l´Ajuntament de Barcelona. Per tant, es l’escola la que informarà, a inici de curs, sobre el dia que es desenvoluparà.
Curs de 2on a 6è: es fa de dilluns a divendres, dins l’horari de migdia, 1 dia diferent cada grup.

Pel bon funcionament dels cursets de piscina que es gestionen des de l’AFA, els nens i nenes que realitzen aquesta activitat, s’hauran d’inscriure sempre al grup del curs que estan fent.

PREU

El preu de l’activitat de piscina ja inclou servei de monitoratge, i és com segueix:
Curs de 1er: al tractar-se d’una activitat que s’acull a la subvenció del programa “JA NEDO”, l’activitat és gratuïta i obligatòria per tots els infants.
Curs de 2on a 5è: el cobrament es farà mitjançant una quota trimestral a través d´un rebut de l’AFA, on s´inclou preu curs + monitoratge.
1er trimestre = 68.84€
2on trimestre = 68.84€
3er trimestre = 68.84€
Curs de 6è: el cobrament es farà mitjançant una quota trimestral a través d´un rebut de l’AFA, on s´inclou preu curs + monitoratge. L’activitat està parcialment subvencionada per l’Ajuntament, per tant les quotes queden reduïdes tal i com segueix..
1er trimestre = 55.90€
2on trimestre = 55.90€
3er trimestre = 55.90€
Aquests són preus previstos per l’any 2023, amb el 21% IVA inclòs. Al gener del 2024 el CEM Guinardó realitzarà la regularització de preus que marqui l’Ajuntament de Barcelona

INSCRIPCIÓ

Si voleu inscriure el vostre infant a piscina cal que confirmeu a la secretaria de l’AFA presencialment o per email al secretaria@afaestelguinardo.org abans del 30 de juny de 2023 indicant:
– NOM del vostre fill/a
– CURS que realitzarà
*NOTA: Els alumnes de 1er no cal que facin inscripció, ja que és assistència obligatòria i des de l’AFA tramitem la subvenció.

Us adjuntem, també, full de l’AUTORITZACIÓ PER L’ACOMPANYAMENT de monitors/es a fer l’activitat de piscina, que haureu de retornar omplerta i signada a secretaria de l’AFA abans d l’inici de l’activitat (la trobareu al final d’aquest document).

Us recordem que aquesta activitat dura tot el curs i, per tant, els infants inscrits per al primer trimestre confirmen la seva continuïtat per als dos trimestres següents.

En el cas que es vulgui donar a l’infant de baixa, s’haurà de comunicar a la secretaria de l’AFA abans del 16 de desembre de 2023, si és per al segon trimestre, o abans del 17 de març de 2024 si és per al tercer trimestre, amb l’objectiu de poder tramitar els papers amb el temps suficient.
Els infants que no es puguin banyar durant una llarga temporada caldrà que portin un certificat mèdic.

MATERIAL

Per fer l’activitat cal portar: 

  • banyador 
  • casquet de bany 
  • sabatilles de bany/xancletes 
  • tovallola gran 
  • tovallola petita per als peus 
  • roba interior de recanvi (calces o calçotets). 

Com que en els darrers cursos es van detectar casos de mol·lusc contagiós en alguns infants de l’escola, us recordem que, de donar-se el cas, no podeu portar el nen@ a l’activitat. I que cal higienitzar bé les xancletes per evitar les berrugues als peus. 

Si teniu algun dubte o necessiteu algun aclariment, podeu contactar amb nosaltres per correu: secretaria@afaestelguinardo.org o bé amb les secretàries de l’AFA, al telèfon: 934504994 de les 09.30 a les 11:00h hores.